E-MAIL:    JELSZÓ:          JELSZÓ EMLÉKEZTETŐ    REGISZTRÁCIÓ
2314 HALÁSZTELEK, Árpád utca 1. TEL: (36-24) 527-100 FAX: (36-24) 527-127
 
KERESÉS
ÁLTALÁNOS
BT-ADATLAP
SPECIFIKÁCIÓ
 
HONLAPTÉRKÉP

Tisztelt Partnerünk!

1.Robbanóanyag Prekurzor forgalmazás esetén:


2021.02.01-től életbe lép a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1148 RENDELETE. Ebben előírják, hogy a szakmai felhasználóknak eladott robbanóanyag-prekurzor esetében a rendeletben csatolt nyilatkozat kitöltése szükséges. Amennyiben rendszeres vásárlónk egy keretmennyiséget is beírhat a nyilatkozatba, viszont amint túllépi új nyilatkozat kell, illetve ha a felhasználás módja változik szintén új nyilatkozatot szükséges. A korlátozott robbanóanyag-prekurzorok és a szabályozott robbanóanyag-prekurzorok esetében a lakossági személyek általi megszerzés, felhasználás, birtkoklás csak a rendeletben szabályozott módon történhet. A nyilatkozat minta itt letölthető.

A Molar Chemicals Kft által forgalmazott robbanóanyag prekurzorok a következőek:

Salétromsav (CAS:7697-37-2) 3-10%

Hidrogén-peroxid (CAS: 7722-84-1) 12-35%

Kénsav (CAS:664-93-9) 15-40%


2. Kábítószer prekurzor forgalmazás esetén:

Bizonyos termékek forgalmazásához speciális engedélyek szükségesek. A Molar Chemicals Kft. rendelkezik ezekkel az engedélyekkel, de vannak olyan esetek, amikor a törvényi elõírások a vevõinket is kötelezik.
Az alábbiakban a kábítószer prekurzorok körébe tartozó anyagokkal kapcsolatos vevõi kötelezettségeket foglaljuk össze.
Jogszabályi háttér: a Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendelete  (2016. június 29.) a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékében szereplő anyagok listáján való felvétele tekintetében történő módosításáról ;
Részletes információk: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján: http://www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/EU/kabitoszer_prekurzorok Fenti rendelet a kábítószer prekurzorok 1.és 2. kategóriájába sorolt anyagok forgalmazásáról is rendelkezik. A Molar Chemicals Kft. az 1. kategóriába sorolt anyagokat nem forgalmazza.
A 2. kategóriába tartozó prekurzorok a következõk:

Megnevezés KN kód Küszöbérték
Kálium-permanganát 2841 61 00 100 kg
Ecetsavanhidrid 2915 24 00 100 liter
Antranilsav 2922 43 00 1 kg
Piperidin 2933 32 00 0,5 kg
Fenilecetsav 2916 34 00 1 kg
Az ebbe a kategóriába felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók léteznek.

Amennyiben a fenti vegyszerek közül kívánnak vásárolni, akkor az anyagokkal végzendõ tevékenységektõl függõen különbözõ tennivalóik vannak.

Minden esetben nyilatkozatot kell tenni az adott termékre vonatkozóan, a vásárolni kívánt mennyiség, és a vásárolt anyaggal végzendõ tevékenység függvényében.

  Mentességi nyilatkozat: Amennyiben a vásárolni kívánt mennyiség 1 éves idõszakra vetítve nem haladja meg a küszöbértéket, a vevõnek errõl kell nyilatkoznia. Ide kattintva letöltheti.
  Egyszeri ügyletre vonatkozó nyilatkozat: ( formája jogszabályban rögzített ). Minden egyes vásárláskor mellékelni kell a vásárolt mennyiségre vonatkozóan. Ide kattintva letöltheti.
  Többszöri ügyletre vonatkozó nyilatkozat: ( formája jogszabályban rögzített ) Ha az adott vevõnek rendszeres az adott anyagból a szállítás, akkor a legfeljebb 1 évig terjedõ idõszak alatt lebonyolított több ügyletre vonatkozó egyetlen nyilatkozat is elfogadható, feltéve, hogy az alábbi kritériumok teljesülnek:
 
  a megelõzõ 12 hónapban legalább 3 alkalommal történt vásárlás,
  nincs okunk feltételezni, hogy az anyagot tiltott célra használja,
  a megrendelt mennyiségek összhangban vannak az adott vevõ szokásos felhasználásával.
  Ide kattintva letöltheti

A nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
  Jogi személyek esetén a nyilatkozatot fejléces papíron kell megtenni.
  A nyilatkozaton mindig fel kell tüntetni a felhasználás célját.
  Ha a felhasználás célja továbbforgalmazás, akkor a küszöbértéket meghaladó mennyiség vásárlása esetén a vevõnek a tevékenységet be kell jelentenie a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalba, egy , a tevékenységért felelõs személy megjelölésével.
  Ha végfelhasználók, ezt a bejelentést nem kell megtenniük, de nyilatkozatot kell adniuk.
  A nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult, vagy a bejelentett felelõs személy aláírásával ellátva kell kiállítani.
  A nyilatkozaton szereplõ dátumnak meg kell elõznie a vásárlás idõpontját, vagy azzal meg egyeznie.
  A nyilatkozat eredeti példányát legkésõbb az áru átvételekor át kell adni. ( Elõzetesen, a rendeléskor faxon is elküldeni.) Az árut csak az eredeti példány birtokában tudjuk kiadni (Kivéve, ha korábban többszöri ügyletre szóló nyilatkozatot adtak.)

Molar Chemicals Kft (c) 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved. 1024x768 px. IE5+ Készítette: Home Computer Kft.